Nu stämmervi staten!

Aurora ska upp i Högsta domstolen!

I april 2024 bestämde Högsta domstolen (HD) att de kommer pröva en delfråga i Auroramålet. Aurora, staten och tingsrätten har kommit överens om att ställa frågan till HD, och nu står det klart att HD kommer svara på den. Frågan handlar om om det går att driva en klimatprocess som Auroramålet i svensk domstol. HD:s svar på frågan kommer att bli avgörande för människors möjlighet att kräva att makthavare respekterar deras mänskliga rättigheter och vidtar de klimatåtgärder de lovat att vidta.

Läs mer

Aurora är en ungdomsledd grupp som nu stämmer svenska staten i allmän domstol för att de inte behandlar klimatkrisen som en kris.

Svenska staten behandlar inte klimatkrisen som en kris. De har satt upp utsläppsmål som exkluderar majoriteten av våra utsläpp och som dessutom är långt ifrån ambitiösa nog för att Sverige ska göra sin rättvisa andel av de globala utsläppsminskningarna som krävs för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grad. Målen skyddar inte heller livsviktiga ekosystem. Och de otillräckliga klimatmålen uppfylls inte ens. 

Att staten fortsätter att elda på klimatkrisen äventyrar barns och ungas rätt till liv, hälsa, hem och egendom, som garanteras till oss av Europakonventionens artiklar 2, 3, 8, 14 och artikel 1 i första tilläggsprotokollet. Vi i Aurora håller staten ansvarig för det bristande klimatarbetet. Vi ska genom en domstolsprocess säkerställa att staten respekterar mänskliga rättigheter och vidtar tillräckliga klimatåtgärder.

Domstolsprocesser är tyvärr mycket dyra. Vi behöver därför allt ekonomiskt stöd vi kan få för att kunna driva denna process i mål. Donera gärna till vår insamling, och sprid den vidare. Eller bli medlem eller stödmedlem! Tillsammans skapar vi förändringen vi vill se. 

Hur kan du stötta Aurora? Läs här!

Vad vill Aurora? Läs här!

Hur ser det vetenskapliga stödet för Auroras process ut? Läs här!

Hur ser den juridiska argumentationen ut? Läs här!

Senaste från Auroramålet

Visa fler