Nu stämmervi staten!

Aurora är en ungdomsledd grupp som nu stämmer svenska staten i allmän domstol för att de inte behandlar klimatkrisen som en kris.

Svenska staten behandlar inte klimatkrisen som en kris. De har satt upp klimatmål som exkluderar majoriteten av våra utsläpp och som dessutom är långt ifrån ambitiösa nog för att Sverige ska göra sin rättvisa andel av de globala utsläppsminskningarna. Och de otillräckliga klimatmålen uppfylls inte ens. 

Aurora anser att för oss barn och unga äventyras den rätt till liv, hälsa och utveckling som garanteras till oss av Europakonventionens artiklar 2, 3, 8, 14 och artikel 1 i första tilläggsprotokollet. Vi i Aurora håller staten ansvarig för det bristande klimatarbetet. Vi ska genom en domstolsprocess säkerställa att staten respekterar mänskliga rättigheter.

Domstolsprocesser är tyvärr mycket dyra. Vi behöver därför allt ekonomiskt stöd vi kan få för att kunna driva denna process i mål. Donera gärna till vår insamling, och sprid den vidare. Tillsammans skapar vi förändringen vi vill se!

Hur kan du stötta Aurora? Läs här!

Vad vill Aurora? Läs här!

Hur ser det vetenskapliga stödet för Auroras process ut? Läs här!

Hur ser den juridiska argumentationen ut? Läs här!

Vill du få uppdateringar om Aurora? Läs här!

Senaste från Auroramålet

Fem ungdomar står med en banderoll utanför riksdagshuset i Stockholm. På banderollen står det: Vi är Aurora, Vi ska stämma staten!

Du kan donera till Aurora!

Nu kan du donera pengar till Aurora!

Visa fler