Styrelsen

Aurora strävar efter att vara en så platt organisation som möjligt. Vi engagerar oss ideellt och samarbetar med varandra inom olika delar av processen och i olika arbetsgrupper. Vi har också en styrelse. Styrelsen består uteslutande av unga personer som engagerar sig aktivt i majoriteten av Auroras nuvarande arbetsgrupper. Den ska arbeta för att föreningens syfte nås samt ska beakta de tankar som diskuterats av medlemmarna vid stormöten. Styrelsens uppdrag är att leda föreningen och verkställa av årsmötet fattade beslut.

Styrelsen och andra kontaktpersoner: