Aurora - Barnens klimatprocess

Aurora är en ungdomsledd organisation med syfte att få den svenska staten att agera mer kraftfullt mot klimatförändringarna.

Auroras målsättning är att försvara barns och ungas lagstadgade rättigheter till god miljö, liv, hälsa och utveckling. Detta görs delvis genom att förbereda rättsliga åtgärder, dels genom att medialt få klimatkrisen till centrum av samhällsdebatten inför valet 2022.

Aurora är partipolitiskt, ideologiskt och religiöst obundet, och tar inte ställning i sakpolitik, med undantag för hävdandet att Sveriges klimatpolitik är otillräcklig. Syftet är att stämma staten för bristande klimatåtgärder.

Aurora drivs av ett hundratal aktiva ungdomar, och understöds av namnkunniga jurister, forskare och psykologer 

Juridik

Det juridiska grovarbetet sköts av Klimatjuristerna, en grupp på ca 15 juriststudenter och nyexaminerade jurister. Gruppen får stöd av två yrkesverksamma jurister med expertis inom process- och miljörätt samt mänskliga rättigheter. Juristernas nuvarande arbete går ut på att utreda och förbereda stämningsansökan för Auroras process, samt att följa internationella klimatprocesser och utreda om och hur vi skulle kunna hämta inspiration ifrån dessa.

Forskning

Aurora har även stöd av ett flertal forskare som i en samlad forskningsgrupp ger oss viktigt faktamässigt underlag för processen. De bidrar även med respons på förslag och planer för arbetet utifrån sina respektive expertområden. Här hittar du mer information om våra forskare!

Struktur

Varannan vecka har Aurora öppna digitala möten där alla är inbjudna och vi diskuterar vad som pågår i projektet och fattar de viktigaste besluten. Aurora har även en styrelse som är vald av årsmötet och har mandat att besluta i de flesta frågor. I den sitter sju ungdomar och juriststudenter som har insyn i organisationens olika arbetsgrupper. 

Majoriteten av Auroras arbete sker i olika arbetsgrupper, för exempelvis finansiering, sociala medier och presskontakt. Dessa arbetsgrupper får sina mandat från Auroras stormöten och styrelsen. Alla medlemmar och arbetsgrupper förväntas arbeta utifrån de stadgar som röstats fram av årsmötet.

Hur kommer det gå?

Vi tror att Aurora har goda chanser att vinna i domstol, då liknande processer vunnits i länder som Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Vårt forskarteam försäkrar oss dessutom att projektet har stark vetenskaplig grund. Utöver det så tror vi att vi har möjlighet att ge klimatkrisen betydande uppmärksamhet i media. Klimat- och hållbarhetskrisen måste lyftas på agendan så att den står i fokus i debatten inför nästa val och genomsyrar alla sakfrågor. Barn och unga drabbas redan idag och det finns ingen tid att förlora.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss, maila till

[email protected]

© 2021 Auroramåletwebsite by twentyonepenguins