Vi skastämmastaten

Aurora är en växande grupp barn, unga och vuxna som ska starta en domstolsprocess mot svenska staten för deras bristande klimatarbete. Alla oavsett ålder som vill vara med och stå upp för våra rättigheter är välkomna att bidra!

Idag är svenska klimatåtgärder långt ifrån tillräckliga för att minska hoten från klimatförändringarna. Hot som till störst del kommer drabba yngre och kommande generationer. 

Staten misslyckas med att följa egna miljömål och utsläppsmål Inte ens de uppsatta målen är heller tillräckliga för att uppnå den utsläppsminskningstakt som krävs enligt Parisavtalet. Med statens nuvarande klimatarbete står vi i Sverige inför stora klimatologiska hot i form av bland annat extremväder, torka, skogsbränder och luftföroreningar. Aurora anser att för oss barn och unga äventyras vår rätt till liv, hälsa och utveckling som garanteras till oss av Europakonventionen, regeringsformen och barnkonventionen.

Vi i Aurora ska hålla staten ansvarig för det bristande klimatarbetet. Vi ska genom en domstolsprocess säkerställa att staten respekterar mänskliga rättigheter.

Vi söker nu kontakt med fler barn och unga som är sugna på att vara en del av vår process. Om du är intresserad, eller känner någon som skulle kunna vara det, kontakta oss på sociala medier (länkade längst ner på sidan) eller till [email protected] så svarar vi så snart vi kan. Personer i alla åldrar får hemskt gärna gå med och stötta oss på de sätt ni kan. Hoppas du vill bidra till Aurora!

Vi vill höja din röst! Klicka på länken för att dela med dig av din, eller kanske dins familjs, upplevelse av att leva i ett föränderligt klimat.

Hur jobbar Aurora? Klicka på länken för att hitta mer information om våra olika arbetsgrupper och lära dig mer om hur du kan engagera dig. Vi hörs!

Auroras insamlingskampanj! Inför julen kan du donera pengar i en NY insamling. Klicka här för att läsa mer!

Senaste från Auroramålet

Du kan stötta Aurora ekonomiskt!

Ta oss till Tingsrätten!

Aurora-Seminarium

Vilka möjligheter finns det att vidta rättsliga åtgärder mot staten för deras bristande klimatpolitik?

Material

Vill du vara med och sprida Auroramålet? Ladda ner och skriv ut affischer!

Se fler

© 2021 Auroramåletwebsite by twentyonepenguins