Vi skastämmastaten

Aurora är en växande grupp barn, unga och vuxna som ska starta en domstolsprocess mot svenska staten för deras bristande klimatarbete. Alla oavsett ålder som vill vara med och stå upp för våra rättigheter är välkomna att bidra!

Idag är svenska klimatåtgärder långt ifrån tillräckliga för att minska hoten från klimatförändringarna. Hot som till störst del kommer drabba yngre och kommande generationer. 

Staten misslyckas med att följa egna miljömål och utsläppsmål. Inte ens de uppsatta målen är heller tillräckliga för att uppnå den utsläppsminskningstakt som krävs enligt Parisavtalet. Med statens nuvarande klimatarbete står vi i Sverige inför stora klimatologiska hot i form av bland annat extremväder, torka, skogsbränder och luftföroreningar. Även ungas psykiska hälsa drabbas i klimatkrisen. Aurora anser att för oss barn och unga äventyras vår rätt till liv, hälsa och utveckling som garanteras till oss av Europakonventionen, regeringsformen och barnkonventionen.

Vi i Aurora ska hålla staten ansvarig för det bristande klimatarbetet. Vi ska genom en domstolsprocess säkerställa att staten respekterar mänskliga rättigheter.

Hur jobbar Aurora? Klicka på länken för att hitta mer information om våra olika arbetsgrupper och lära dig mer om hur du kan engagera dig. Vi hörs!

Vad vill Aurora? Här kan du läsa listan med krav på tillräckliga klimatåtgärder som vi skickat till staten. Svaret vi fick försäkrade inte oss om en säker framtid. Därför kommer vi ställa staten inför rätta i domstol. Här kan du läsa om de bestämmelser vi anser att staten har överträtt.

Senaste från Auroramålet

Grupptalan: svar på frågor

Det finns nu utförligare information till dig som är barn eller ungdom och intresserad av att vara med i Auroras grupptalan mot staten.

Staten har svarat på vårt brev

Svaret vi nu har mottagit från Annika Strandhäll visar tydligt att Sverige inte tar sitt rättvisa ansvar att agera i klimatkrisen. I och med svaret anser vi att det är tydligt att staten kommer ...

Se fler

© 2021 AuroramåletIntegritetspolicy
website by twentyonepenguins