Årsmötet 2022!

Aurora hade sitt digitala årsmöte den 20e mars 2022 och fick då bland annat en ny styrelse!

Under Auroras årsmöte 2022 gick vi igenom året som gått samt de lärdomar det gett oss. Den avgående styrelsen presenterade verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för alla medlemmar som då också fick möjlighet att ställa frågor och diskutera med styrelsen. Den nya verksamhetsplanen lades fram och motioner samt propositioner diskuterades. I slutet presenterade valberedningen sitt förslag om ny styrelse, som då röstades fram och nu kommer samordna Auroras arbete det kommande året.

Här finns protokollet!