Aurora-Seminarium

Vilka möjligheter finns det att vidta rättsliga åtgärder mot staten för deras bristande klimatpolitik?

Onsdag den 17 februari 2021 höll vi ett seminarium där vi ställde frågan: Vilka möjligheter finns det att vidta rättsliga åtgärder mot staten för dess bristande klimatpolitik? Lyssna på intressanta presentationer, givande panelsamtal och diskussioner med ledande forskare och jurister inom miljörätt för att utbyta tankar och idéer om hur staten kan ställas till svars för sin otillräckliga klimatpolitik.

Paneldeltagare:

  • Jonas Ebbesson, professor i miljörätt på Stockholm Universitet
  • Ana-Sofia Valderas, jurist och statsvetare med expertis inom miljörätt och klimatpolitik
  • Isak Stoddard, doktorand vid Uppsala Universitet
  • Sasha Quahe, Masters Student in Social-Ecological Resilience for Sustainable Development
  • Moderator är Yvette du Plessis Sjöblom, juriststudent inom ICJ Studentsektionen och ledande för juriststudenternas arbete (klimatjuristerna).