Aurora svarar staten!

Idag svarar Aurora staten och bemöter deras yrkanden om avvisning.

Att staten har principiella invändningar mot stämningen är i sig inte anmärkningsvärt, men innehållet i deras yttrande är på vissa håll närmast oseriöst. Staten påstår att klimatkrisen är vag och abstrakt, att unga inte är en särskilt utsatt grupp, och utgår i sitt svar ifrån att de inte kommer att rätta sig efter en eventuell fällande dom. 

Läs oss i Aftonbladet där vi utvecklar vår argumentation! https://www.aftonbladet.se/debatt/a/eJ44j4/klimatkrisen-slar-mot-oss-unga-staten-blundar 

Yttrandet publiceras i sin helhet under auroramalet.se/juridik senare under dagen.