Auroramålet hissas till Högsta domstolen!

Högsta domstolen meddelar ett historiskt prövningstillstånd och tar upp frågan som Aurora, staten och tingsrätten hissat till dem.

Högsta domstolen kommer nu pröva en delfråga i Auroramålet. Frågan handlar om om det går att driva en klimatprocess som Auroramålet i svensk domstol. HD:s svar på frågan kommer att bli avgörande för människors möjlighet att kräva att makthavare respekterar deras mänskliga rättigheter och vidtar de klimatåtgärder de lovat att vidta.