Auroras krav på tillräckliga klimatåtgärder

Aurora skickade dessa krav till statsministern, klimat- och miljöministern och justitiekanslern den 10 maj 2022. I brevet tydliggör vi vår ambition att ta staten till domstol om de inte driver en klimatpolitik i linje med rättvisa och uppdaterad forskning. 

Läs brevet här