Climate Trials

Klimatåtgärder är en juridisk skyldighet. Aurora har, tillsammans med fler än 25 andra organisationer över hela världen, idag skrivit under ett öppet brev riktat till världens regeringar inför FN:s klimatmöte, COP 27, som äger rum den 6-18 november. För första gången i historien går jurister och aktivister runt om i världen samman för att varna regeringar om att de måste leverera starkare mål och klimatåtgärder till COP 27 - som vetenskapen kräver - eller möta ytterligare rättsliga åtgärder. Kampanjen kallas “Climate Trials” och framhäver den globala vågen av klimatprocesser mot regeringar som misslyckats med att vidta tillräckliga klimatåtgärder.

Läs brevet här!
Engelsk version: Climate action is legal duty
Svensk version: Klimatåtgärder är en juridisk skyldighet

“Att vidta tillräckliga klimatåtgärder är en juridisk skyldighet. Den globala bristen på tillräckliga klimatåtgärder är oacceptabel, och regeringar som bryter mot sina åtaganden har redan dragits inför domstol i över 80 länder världen över. Aurora stämmer den svenska staten för att dess misslyckande att skydda människor från klimatkrisens effekter kränker våra mänskliga rättigheter. Vi är långt ifrån ensamma om att ställa vår regering till svars.” säger Ida Edling, 23, talesperson Aurora

“Stater runt om i världen har aktivt satt oss i den här krisen, samtidigt som de gör allt de kan för att få dem att se klimatvänliga ut. Sverige är inget undantag, trots omfattande och imponerande greenwashing. Det är viktigt att vi vågar syna detta och kräva verklig klimaträttvisa med alla demokratiska medel som står till vårt förfogande.” säger Anton Foley, 20, talesperson Aurora

"Världen bevittnar en ostoppbar lavin av klimatprocesser. Våra rättsfall är nära sammanvävda. Domstolar förlitar sig på banbrytande domar från andra länder, så med varje vinst bygger vi starkare grund för framtida rättsfall och nya juridiska prövningar mot staters brist på handling.” säger Javier Dávalos González, Climate Program Coordinator, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Undertecknande organisationer

Alana (Brazil), AIDA (Latin America and the Caribbean), Aurora (Sweden), The Australian Climate Case (Australia), Grata Fund (Australia), Phi Finney McDonald (Australia), Center for Environmental Rights (South Africa), Natural Justice (South Africa), Client Earth (Global), Climate Action Network Europe (Europe), Climate Case Ireland (Ireland), Ecojustice (Canada), Europäische Klimaklage (Austria), Germanwatch (Germany), Giudizio Universale (Italy), Rete Legalità per il Clima (Italy), A Sud (Italy), Global Legal Action Network (Global), Klimaatzak (Belgium), Klimatická (Czech Republic), Lawyers for Climate Action NZ (New Zealand), Lee Salmon Long (New Zealand), Notre Affaire à Tous (France), Adv. Padam Shrestha (Nepal), Plan B (UK), Protect the Planet (Germany), Russian Climate Case (Russia), Urgenda (Netherlands), Youth4ClimateAction (South Korea)