Grupptalan: svar på frågor

Det finns nu utförligare information till dig som är barn eller ungdom och intresserad av att vara med i Auroras grupptalan mot staten.

I början av juni 2022 öppnade Aurora upp för att alla unga i Sverige under 26 år har möjlighet att vara med och stämma den svenska staten för bristfälligt klimatarbete. Intresseanmälan ligger uppe, och här kommer lite ytterligare information som kan vara bra att ha med sig.

Varför driver Aurora en grupptalan mot staten?

Det är ett mycket fördelaktigt sätt för enskilda att få sin sak prövad. En grupptalan är ett sätt för personer i samma situation att ansluta sig till någon annans talan utan att behöva ta de ekonomiska riskerna som en talan i domstol medför. Om den som företräder gruppen får rätt gäller domen även mot övriga gruppmedlemmar. Det innebär samtidigt att man inte kan utforma talan på sitt eget sätt utan man får helt enkelt ansluta sig till det som företrädaren säger. I det här fallet är det Aurora som styr hur talan kommer utformas.

Vad kommer Aurora driva mot staten?

Stämningsansökan formuleras fortfarande, men här finns ett sammanfattande dokument med officiella bestämmelser som Aurora påstår att staten bryter.

Hur många personer behövs?

Det finns inget mini- eller maximikrav. I förarbetena talar man om 50, 100 eller 500 personer men det har förekommit grupptalan med tusentals personer. Aurora har för avsikt att hålla sig till mellan 50 och 500.

Finns det en deadline?

Ja! Vi vill ha din underskrift innan den 27e juli 2022. Därefter kommer du motta ett mail med ytterligare information om vad nästa steg är.

Kommer alla som skriver upp sig få vara med i grupptalan?

Efter den 27e juli kommer vi skicka ett mail till dig som anmält intresse. Om du tackar ja efter det har du möjlighet att vara med. Vi hoppas på att få så många anmälningar som möjligt, men kommer av juridisk-strategiska anledningar vilja hålla antalet medlemmar i grupptalan till 500 som mest. Vårt mål är att ha en så stor geografisk och åldersmässig spridning som möjligt, vilket kommer vara kriterierna för vilka vi eventuellt lottar ut intresseanmälda för att hålla oss inom antalet. Oavsett vilka som kommer med i den slutgiltiga listan är varje namnunderskrift viktig! Vi kommer kunna visa för staten hur många ungdomar som tycker deras klimatåtgärder är otillräckliga, och låta det driva dem till ambitiösare mål efter valet.

Vad förväntas av mig om jag skriver upp mig?

Det är inte slutligt att anmäla sitt intresse utan domstolen kommer ta ställning till om förutsättningarna för en grupptalan är uppfyllda och först därefter kommer domstolen kontakta de som står på den lista som Aurora skickar in (detta är listan du kommer kunna ingå om du tackar ja på mailet från oss efter den 27e juli). Om du sedan även svarar ja på domstolens förfrågan (som kommer betydligt senare) är du formellt sett en del av grupptalan. Hur du svarar ja på domstolens förfrågan kommer du få hjälp med från Aurora.

Utöver att svara ja, behöver man inte göra något mer men man är så klart välkommen att närvara vid rättegången.

I Sverige är rättegångar som huvudregel offentliga vilket innebär att det är offentligt vilka som är med i grupptalan.

Utsätts jag för några risker genom att vara med i grupptalan?

Enligt lagen om grupprättegång kan en gruppmedlem behöva betala motpartens kostnader om motparten inte kan betala. Eftersom motparten är staten är det en icke-fråga i den här processen.

En medlem kan också behöva betala kostnader om medlemmen vållat högre rättegångskostnader. Även den risken måste ses som försumbar.

 

* Observera att det tidigare slutdatumet för anmälan tidigare var 10e juli 2022, men att det nu har ändrats till 27e juli 2022 *

Om det finns något du undrar över och vi inte besvarar där, tveka inte att höra av dig till oss på sociala medier eller mail info@auroramalet.se!