Ungdom i Sverige? Du kan stämma staten!

Vi vill ge dig som ung i Sverige en chans att ställa svenska staten till svars.

Aurora ska stämma staten för att dess klimatarbete är så otillräckligt att det hotar våra mänskliga rättigheter till liv och hälsa. Barn och unga är, och kommer bli, särskilt drabbade i klimatkrisen. Vi vill därför ge unga i Sverige en chans att ställa svenska staten till svars.   

När vi stämmer staten kommer vi att göra det genom en så kallad grupptalan. En grupptalan innebär att en grupp personer med samma intressen går ihop och stämmer någon i domstol. Mer information om vad en grupptalan innebär finns i lagen (2002:599) om grupprättegång. 

Alla som bor i Sverige och är under 26 år kan anmäla intresse att gå med i vår grupptalan. Om du är intresserad av att vara med kan du anmäla intresse genom att fylla i dina uppgifter i detta formulär.

Här kan du läsa våra krav till staten på tillräckliga klimatåtgärder, som klimat- och miljöminister svarade på den 1a juni 2022.