Institutet för mänskliga rättigheter håller med Aurora!

I ett historiskt yttrande argumenterar den statliga oberoende myndigheten för att Auroramålet borde prövas i svensk domstol.

Institutet för mänskliga rättigheter har skrivit ett yttrande där de argumenterar för att Högsta domstolen ska svara ja på den fråga som hissats till dem. Det är första gången någonsin som institutet går in i en pågående rättsprocess på det sättet. Deras pressmeddelande och yttrande finns att läsa här.