Aurora - Vi stämmer staten

Aurora är en ungdomsledd organisation med syfte att få den svenska staten att agera mer kraftfullt mot klimatförändringarna.

Auroras målsättning är att försvara barns och ungas lagstadgade rättigheter till god miljö, liv, hälsa och utveckling. Detta görs genom att förbereda och driva en rättsprocess mot svenska staten för dess otillräckliga och kontraproduktiva klimatpolitik. Aurora är partipolitiskt, ideologiskt och religiöst obundet. 

Klimatkrisen måste behandlas som den kris det är.

Juridik

Det juridiska arbetet är en samverkan mellan vårt ombud Anna Rogalska Hedlund, Miljöjuristerna, en förening som ger kostnadsfri juridisk rådgivning till miljö- och klimaträttviserörelsen, samt fler erfarna juridiska rådgivare. Läs mer och ta del av juridiska dokument här!

Liknande rättsprocesser har vunnits utomlands. I bland annat Nederländerna, Frankrike och Tyskland har aktivister stämt staten för otillräckliga klimatåtgärder - och vunnit. Läs mer på https://climate-laws.org/litigation_cases

Forskning

Den globala klimatforskningen är solklar, vi lever i en klimatkris, och det krävs handling nu för att stoppa utvecklingen. Sveriges klimatarbete är långt otillräckligt för att kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriella nivåer. Aurora rådgivs av en stor grupp klimatforskare med en bredd av kompetenser, som ser till att Auroras rättsprocess vilar på en stark vetenskaplig grund. Läs mer om den vetenskapliga grunden bakom Auroras stämning här!

Struktur

Aurora är en ideell förening. Medlemsskap ges efter deltagande vid ett stormöte, öppna digitala möten som sker varannan söndag. Aurora har även en styrelse som är vald av årsmötet och har mandat att besluta i de flesta frågor. I den sitter nio unga aktivister, läs mer här!

En del av Auroras arbete sker i olika arbetsgrupper, för exempelvis finansiering, sociala medier och presshantering. Dessa arbetsgrupper får sina mandat från Auroras stormöten och styrelsen. Alla medlemmar och arbetsgrupper förväntas arbeta utifrån de stadgar som röstats fram av årsmötet.

Kontakta oss

Skriv upp dig på Auroras nyhetsbrev för uppdateringar och info!

Om du vill komma i kontakt med oss, maila till

info@auroramalet.se