Aurora - Vi stämmer staten

Aurora är en ungdomsledd organisation med syfte att få den svenska staten att agera mer kraftfullt mot klimatförändringarna.

Auroras målsättning är att försvara barns och ungas lagstadgade rättigheter till god miljö, liv, hälsa och utveckling. Detta görs delvis genom att förbereda och driva en rättsprocess mot svenska staten för dess otillräckliga och kontraproduktiva klimatpolitik.

Aurora är partipolitiskt, ideologiskt och religiöst obundet, och tar inte ställning i sakpolitik, med undantag för hävdandet att Sveriges klimatpolitik är otillräcklig. Syftet är att stämma staten för bristande klimatåtgärder. Aurora drivs av ca. 20 aktiva ungdomar, och understöds av namnkunniga jurister, forskare och psykologer.

Juridik

Det juridiska arbetet är en samverkan mellan våra erfarna jurister och Sveriges Juridiska Miljöförening, en förening som ger kostnadsfri juridisk rådgivning till miljö- och klimaträttviserörelsen. Juristernas nuvarande arbete går ut på att utreda och förbereda stämningsansökan för Auroras process, samt att följa internationella klimatprocesser och utreda om och hur vi skulle kunna hämta inspiration ifrån dessa. Här syns Auroras krav på tillräckliga klimatåtgärder, och här en lista på bestämmelser vi anser att de överträtt.

Struktur

Aurora är en ideell förening. Medlemsskap ges efter deltagande vid två stormöten, öppna digitala möten som sker varannan söndag. Aurora har även en styrelse som är vald av årsmötet och har mandat att besluta i de flesta frågor. I den sitter sju ungdomar och juriststudenter som har insyn i organisationens olika arbetsgrupper. 

En del av Auroras arbete sker i olika arbetsgrupper, för exempelvis finansiering, sociala medier och presshantering. Dessa arbetsgrupper får sina mandat från Auroras stormöten och styrelsen. Alla medlemmar och arbetsgrupper förväntas arbeta utifrån de stadgar som röstats fram av årsmötet.

Hur kommer det gå?

Vi tror att Aurora har goda chanser att vinna i domstol, då liknande processer vunnits i länder som Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Vårt forskarteam försäkrar oss dessutom att projektet har stark vetenskaplig grund. Utöver det så tror vi att vi har möjlighet att ge klimatkrisen betydande uppmärksamhet i media. Klimat- och hållbarhetskrisen måste lyftas på agendan så att den står i fokus i debatten inför nästa val och genomsyrar alla sakfrågor. Barn och unga drabbas redan idag och det finns ingen tid att förlora.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss, maila till

info@auroramalet.se